Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

Wyceny

Wyceną nieruchomości zajmujemy się od  lat 90′ XX wieku (numer uprawnienia 637), a dzięki zdobytemu doświadczeniu w dziedzinie developerstwa dodatkowo oferujemy usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz analiz opłacalności inwestycji. W naszym działaniu stawiamy na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług, które zapewnia znajomość lokalnego rynku i wysokie kwalifikacje.

Oferujemy wykonanie wycen nieruchomości głównie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego dla wszelkich celów i wszystkich podmiotów, a w szczególności:

 • nieruchomości mieszkalnych (mieszkania, domy, działki budowlane, garaże i miejsca postojowe),
 • nieruchomości komercyjnych (lokale użytkowe, biurowce, hotele, galerie i pawilony handlowe, inwestycje deweloperskie, grunty inwestycyjne, i inne…),
 • nieruchomości przemysłowych (produkcyjne, magazynowe, bazy, składy),
 • nieruchomości rolnych (pola uprawne, użytki zielone, plantacje, zorganizowana produkcja rolna, zabudowane gospodarstwa rolne),
 • nieruchomości leśnych (lasy i nieruchomości służące gospodarce leśnej),
 • nieruchomości specjalnego przeznaczenia.

Cele, dla których niezbędna lub bardzo przydatna jest wycena nieruchomości, mogą być różne, przy czym do najpowszechniejszych zaliczyć należy:

 • zabezpieczenie wierzytelności (dla potrzeb wpisu hipoteki),
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy współwłaścicielami,
 • postępowanie spadkowe, sądowe,
 • sprzedaż, kupno,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • ustalenie podstawy amortyzacji,
 • przekształcenia własnościowe,
 • weryfikacja podstaw aktualizacji opłat u.w.
 • inne.

Oferujemy krótkie terminy i możliwość negocjacji kwoty wynagrodzenia za wycenę. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia trudności wykonania operatu szacunkowego oraz od rodzaju, wielkości i właściwości szacowanej nieruchomości, ustalana jest indywidualnie.

Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Wycena nieruchomości sporządzana jest na podstawie zlecenia wyceny lub tez umowy o wycenę.