Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

Służebności przesyłu Służebności gruntowe Bezumowne korzystanie

Nasza firma poza wyceną nieruchomości, zajmuje się także określaniem wartości rynkowej służebności, nakładów i szkód na nieruchomościach oraz czynszów. W szczególności specjalizujemy się w:

  • szacowaniu wartości służebności przesyłu,
  • szacowaniu wartości służebności gruntowych i osobistych,
  • każdych przypadkach bezumownego użytkowania w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne;
  • wywłaszczeniach pod drogi oraz na inne cele publiczne;
  • opiniach  sądowych i pozasądowych;
  • opiniach czynszowych, za okresy minione i aktualne;

W procesie szacowania wykorzystujemy systematycznie gromadzone zbiory danych uzupełniane profesjonalnymi analizami ekonometrycznymi oraz aktualny dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego. Sporządzamy opracowania zarówno dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, Sądów, przedsiębiorstw przesyłowych jak i na indywidualne zlecenia inwestora.