Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

Analizy Doradztwo Inwestycyjne Porady prawne

Spółka oferuje usługi w zakresie  kompleksowej analizy rynku oraz szeroko pojętego doradztwa w zakresie inwestycji w nieruchomości.  Proponujemy między innymi następujące usługi:

 • analizy rynku nieruchomości  i dynamiki cen,
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • analizy i prognozy podaży i popytu,
 • analizy i ocena stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza i ocena  stanu technicznego budynków i budowli,
 • analiza i ocena efektywności energetycznej budynków.

Zakres usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem i definiowany w umowie.

Większość opinii sporządzanych przez naszą Kancelarię dotyczy problemów, na jakie natknąć się mogą właściciele nieruchomości. Należą do nich między innymi odszkodowania z tytułu zmian wartości nieruchomości. Nasze doświadczenie obejmuje:

 • wykonywanie opracowań w związku z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • sporządzanie ekspertyz i opracowań w związku z podziałem majątku wspólnego  (rozwody, uporządkowanie masy spadkowej, podział nieruchomości, zniesienie współwłasności itd.),
 • wykonywanie opracowań dotyczących odszkodowania z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego.
 • opracowywanie opinii w sprawie odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebiegiem instalacji infrastruktury liniowej (linie energetyczne, rurociągi);
 • sporządzanie opinii dla indywidualnych potrzeb inwestora.
 • prowadzenie spraw w zakresie legalizacji samowoli budowlanej.