Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

inż. Zdzisław Jaworski

 

 

 

 

 

 

 

  • Rzeczoznawca Majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości (uprawnienia zawodowe nr 637 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).
  • Aktywny biegły sądowy Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie szacowania nieruchomości.
  • Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie oraz Przewodniczący Komisji Arbitrażowej przy KSRM.
  • Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanych, projektanta w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanych.
  • Prezes firmy Resume Jaworscy Sp. z o.o.
  • Absolwent studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

inż. Zdzisław Jaworski
Email
Komórka: 602 304 987

Ogłoszenia agentów

PLN990,000

Kolobrzeg, Kolobrzeg

0 Sypialnia | 0 Łazienka | Apartment

Szczegóły Porównać