Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

mgr Szymon Jaworski

 

 

 

 

 

 

 

  • Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami ( uprawnienia zawodowe nr 20414 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju).
  • Analityk rynku nieruchomości, asystent rzeczoznawcy majątkowego od 2007r.
  • Skarbnik Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie.
  • Prokurent firmy Resume Jaworscy Sp. z o.o.
  • Absolwent studiów podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
  • Absolwent studiów podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami specjalność wycena nieruchomości (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

 

mgr Szymon Jaworski
Komórka: 664 74 68 74

Ogłoszenia agentów